Η ιστορία μας

Ευστάθιος Λώζος

Είναι το 1903, όταν ο Ευστάθιος Λώζος ιδρύει στη οδό Αριστείδου στον Πειραιά, την εμπορική του επιχείρηση με μόνο κεφάλαιο την εμπορική του πίστη.
Δεκατεσσάρων μόλις ετών, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του Λειβαδιά, όπου και γεννήθηκε το 1872, για να εργαστεί σαν υπάλληλος του μεγαλύτερου εμπορικού οίκου της εποχής στον Πειραιά (Παπαλεονάρδου).
Ο πατέρας του Ευάγγελος ήταν μεγαλέμπορος της Λειβαδιάς αλλά ατύχησε οικονομικά εξ'αιτίας μιας εγγυητικής μεγάλου ποσού προς φίλο η οποία δεν εξοφλήθηκε. Αναγκάστηκε τότε να εκποιήσει όλη την περιουσία του, όμως παρέμεινε ένα ποσό 18000 δρχ. το οποίο ο Ευστάθιος αποπλήρωσε εντός 5 ετών εργαζόμενος σκληρά στον Πειραιά.
Έτσι, όταν το 1903 αποφάσισε την ίδρυση της επιχείρησής του, είχε ήδη αποκτήσει το σημαντικό κεφάλαιο της εμπορικής πίστης ώστε να εξελίξει ταχύτατα την εταιρία του.
Το 1939 ιδρύει στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά ένα πρότυπο εργοστάσιο τυποποιήσεως, απολύμανσης και καθαρισμού οσπρίων, το οποίο με τον πόλεμο επιτάχθηκε από τον Ελληνικό Στρατό. Με το βομβαρδισμό του Πειραιά, τον Απρίλιο του 1944, το εργοστάσιο καταστράφηκε ολοσχερώς.

Award Winning
Established Team