Επικοινωνία

Τα γραφεία της εταιρίας μας βρίσκονται στις Αχαρνές.

Τηλέφωνο: +30 210.620.3280

Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 13+Φαναρίου 2, 136 72, Αχαρνές

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή: 8.00- 16.00

Email:

info@lozos.eu